Fundusze Europejskie

14.12.2020

Dofinansowanie unijne

“Projekt – Dotacja na kapitał obrotowy dla Reflex – Polska Sp. z o.o.”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Wartość projektu i wartość dofinansowania: 229 678,44 zł